Az ACES (Academy of Central European Schools), avagy a Közép-Európai Iskolák Akadémiája, 2006-ban alakult meg az ERSTE Alapítvány „Európa” programjának keretén belül, melyben a bécsi Interkulturális Központ is közreműködött. Az idei programban 102 iskola vesz részt 15 országot képviselve. Az iskola-párosoknak, trióknak különböző témákat kell kidolgozniuk csoportbeszélgetések, előadások és egész iskolára kiterjedő rendezvények által.

 

Iskolánk, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum, a budapesti Madách Imre Gimnáziummal alkotott ACES-es párost. Közös munkánk során azt igyekeztünk megérteni, hogyan váltak a konfliktusok mindennapi életünk részévé, illetve kezelésük módszereit próbáltuk feltérképezni, megfejteni. A Let’s face the conflicts around us (Nézzünk szembe a körülöttünk levő konfliktusokkal) elnevezésű projektünk keretén belül december 20-án tematikus napot szerveztünk iskolánkban, ahol különböző meghívottak tartottak előadást a konfliktus megelőzéséről és kezeléséről, ehhez a kérdéshez kapcsolódó filmeket vetítettek.  Ez a rendezvény már nem csak egy kisebb munkacsoportot célzott meg, hanem az apáczais diákság egészét. Mivel a Madách Imre Gimnáziummal testvérkapcsolatban állunk, lehetőségünk nyílt arra, hogy a március 16-20. között Kolozsvárra látogató diákcsapatra is kiterjesszük projektünket, s így ne csak a mi iskolánk tanulói, hanem a madáchosok is részt vehessenek konfliktuskezelési csoportokban. Projektünk eredményeképpen két rövidfilm született, melyek a konfliktusok vetületeit és azok egymásba fonódását jelenítették meg.  A Madách Imre Gimnáziumban készült film arra hívta fel a figyelmet, hogy a körülöttünk levő problémák kártékonyan hathatnak lelkivilágunkra. Az „apáczais film” azt mutatta be, hogy belső vívódásaink, hogyan okoznak kárt környezetünkben.

 

Az évente kétszer megrendezésre kerülő konferenciákon az iskolákat egy diák és egy tanár képviseli. A 2011. március 29-április 1. közöti prágai zárókonferencián iskolánkat a programvezető tanár, Pilbák Enikő és jómagam képviseltük. Ezen a találkozón a hangsúly egyrészt a iskolai konfliktusok témakörében elért eredmények bemutatásán volt, de ugyanakkor már előrevetítette a jövő évi témát is, ami az önkéntességhez kapcsolódik. Alkalmunk nyílt meghallgatni a többi páros bemutatóját is, és megosztani azt, amivel mi gazdagodtunk a projekt során.

 

A három nap alatt változatos tevékenységeken vettünk részt (előadás, interaktív csoporttevékenységek, játékok, stb), melyek hozzásegítettek az új felvázolásához. Természetesen pihenni, várost nézni és a tengernyi finomságot is volt időnk élvezni, amik mindenképpen hozzájárultak a konferencia jó hangulatához.

 

Számomra a csoportbeszélgetések voltak a legérdekesebbek, ahol közös ügyként beszélhettünk az önkéntes munkáról. Meghallgathattunk olyan embereket, akiknek az önkéntesség nem foglalkozást, hanem életstílust jelent. Beszámolóikból rájöhettünk, hogy az önkéntes munkát nemcsak szegény országokban, jó párezer km-re innen, hanem közvetlen környezetünkben is gyakorolhatjuk. Már csak az a kérdés, hogy hol és hogyan? Ez maradt házi feladatnak a következő találkozóig, ahol reményeink szerint örömmel számolhatunk be az addig szerzett tapasztalatainkról.

 

Az ACES nemcsak különböző témák megbeszélésének ad teret, hanem arra is lehetőséget nyújt, hogy egy kicsit kilépjünk társadalmi pozíciónkból: ne diákként, tanárként, tanügyminiszteri képviselőként forduljuk egymáshoz, hanem emberként- ugyanazzal a kíváncsisággal.

 

 

Berszán Virág, XI.A. osztály

2010. szeptember 27. és október 1. között iskolánk, az Apáczai Csere János Elméleti Líceum, részt vett a Pozsony melletti Szencen megrendezett, közép - európai iskoláknak meghírdetett ACES találkozón. Az ACES (Academy of Central european Schools) egy olyan kulturális szervezet, amely 15 közép- és kelet-európai országot foglal magába, és fő célkitűzése a térség középiskolái és általában a fiatalok közötti együttműködés és kommunikáció fejlesztése. A szervezet idei témája a konfliktusok megelőzése és kezelése. Iskolánk közös projektet kezdeményezett ebben a témakörben a budapesti Madách Imre Gimnáziummal, amely a Let’s face our conflicts – a creative approach címet viseli.

 

A szenci találkozó egyszerre szolgált ötletbörzeként, és ismeretgazdagító rendezvényként csapatunknak, ugyanakkor teret adott a különböző országokból érkező tanárok és diákok véleményének a kinyilvánítására. Így megismerhettük a különböző életterekből származó emberek mentalitását, gondolkodásmódját. Emellett a találkozó teret adott különböző foglalkozások lebonyolítására, amelyek csapatépítőek, szórakoztatóak voltak, és igénybe vették a résztvevők kreatív gondolkodását is. Így a találkozó élvezhetővé válhatott azok számára is, akik a kapcsolatteremtést, a játékosságot keresték a találkozón, de azok számára is, akik a rendezvények színvonala és tartalmassága után sóvárogtak. Mindezek mellett megismerkedhettünk Pozsony gyönyörű belvárosával és a szlovák hagyományokkal.

 

Október 20. és 24. között iskolánk énekkara és színjátszócsapata meglátogatta a budapesti Madách Imre Gimnáziumot, és a közös rendezvények mellett egy konfliktus kezelő munkacsoport is létesült, amelyben folytattuk a közös projekt lebonyolítását. A játékos feladatok és beszélgetések mellett, esettanulmányokat tartottunk, amelyek értelmében tanár – diák konfliktus helyzeteket boncoltunk, elemeztünk, vizsgáltunk. Így lehetőségünk volt konkrét példákon keresztül megtapasztalni azt, hogy hogyan kellene erkölcsösen kezelni egy ilyen összetűzést, úgy, hogy mindkét fél győztes legyen. Mivel a vezetőtanárok egyenlő hangsúlyt fektettek úgy a játékosságra, mint a komolyabb esettanulmányokra a konfliktus kezelő műhely mindenki számára élvezhető volt.

 

December 20 – án iskolánkban tematikus nap lesz, amelyen a budapesti műhelyhez hasonló rendezvényekre fog sor kerülni: különböző meghívottak fognak előadást tartani a konfliktus megelőzéséről és kezeléséről, ehhez a kérdéshez kapcsolódó filmeket fognak vetíteni, de ez a rendezvény már nem csak egy kisebb munkacsoportot céloz meg, hanem a diákság egészét.

 

A Madách Imre Gimnáziummal folytatott ACES projekt iskolánk törekvését jelenti egy olyan közösség megalapítására, amelynek szívügye a konfliktusok, problémák megoldása, amelynek alapja az igaz kommunikáció, a szeretetteljes, erőszakmentes vita, az emberség.

 

 

Gábor Loránd