Liceul nostru, relansat în septembrie 1990, este urmaşul de drept al Şcolii Superioare Reformate de Fete, înfiinţată acum 70 de ani. Liceul păstrează şi continuă mai departe tradițiile seculare ale învăţământului maghiar, ţinând cont de noile cerinţe ale lumii contemporane.


Învăţământul maghiar din Transilvania are o vechime de 400 de ani. În Cluj încă din 1560, în fruntea şcolii parohiale s-au situat profesori de orientare reformată. În secolul al XVII-lea renumiţii principi reformaţi transilvăneni, începând din 1620 au contribuit la construirea şcolii confesionale reformate pentru băieţi, dar din 1690 comunitatea reformată a asigurat institutori(învăţători) şi pentru fete.


Prima perioadă înfloritoare a învăţământului confesional reformat datează de la mijlocul secolului al XVII-lea, când renumitul profesor Apaczai Csere Janos, umanist de talie europeană, se află în fruntea şcolii clujene, care a asigurat nu numai nivelul european al procesului de învăţământ, dar a construit şi o şcoală nouă, un internat şi o tipografie. Colegiul Reformat de băieţi a funcţionat sub îndrumarea bisericii până în 1948, apoi s-a transformat în liceu de stat cu predare în limba maghiară. Astăzi clădirile fostului Colegiu sunt în patrimoniul Liceului „Gheorghe Şincai”, cu limba de predare română.


Instituţionalizarea unui învăţământ de fete sub auspiciile bisericii reformate din Transilvania a prins rădăcină în 1898, când Eparhia Reformată din Cluj a hotărât înfiinţarea unei instituţii de educaţie pentru fete. Din partea credincioşilor a pornit o acţiune de strângere de fonduri prin donaţii şi cheta, iar deschiderea şcolii s-a prevăzut la comemorarea a 400 de ani de la sărbătorirea Reformaţiei universale(1517-1917).


Datorită evenimentelor din perioada primului război mondial(1914-1918) din proiectele frumoase s-a realizat doar înfiinţarea la Aiud a şcolii normale reformate maghiare. După destrămarea Monarhiei Austro-ungare în 1918 Transilvania a devenit parte integrantă a regatului român. Maghiarii din Transilvania cunosc soarta minorităților, iar pentru cultivarea tradiţiilor de limbă şi cultură era absolut nevoie de înfiinţarea proiectului Liceul Reformat de Fete, care la 1 octombrie 1919, aici la Cluj, şi-a început activitatea. Nu s-a obţinut o clădire separată pentru acest Liceu, dar cele 324 de fete au fost primite în incinta Liceului Reformate de Băieţi, iar cursurile s-au desfăşurat după masă.


Între 1919-1925 autorităţile române şi Ministerul Învăţământului din Bucureşti au pus multe piedici în calea activităţii instituţiei. Printre altele, pentru funcţionarea învăţământului minoritar, s-a cerut existenţa unei clădiri proprii.


Societatea reformată din Transilvania la chemarea episcopului Makkai Sandor a dovedit din nou că este capabilă să facă sacrificii materiale pentru şcoală. Din nou s-au adunat cei 5 milioane de lei din donaţii şi la 30 mai 1926 s-a depus piatra de temelie a şcolii. Această zi a devenit ziua de sărbătoare a şcolii, pe care o sărbătorim în fiecare an.


Gimnaziul Reformat Superior de Fete a supravieţuit vicisitudinilor celui de al doilea război mondial şi până în 1948 a funcţionat împreună cu Gimnaziul de Băieţi cu sprijinul material şi moral din partea Eparhiei Reformate din Transilvania. De-a lungul celor 29 de ani de activitate 525 de fete şi-au luat bacalaureatul. După 1948 în perioada puterii comuniste toate şcolile confesionale au trecut la stat. Şcoala noastră a funcţionat după sistemul sovietic ca liceu de fete cu predare în limba maghiară. Marea majoritate a corpului profesoral a încercat să ducă mai departe tradiţiile progresiste reformate, dar elementele servile ale regimului comunist care au pătruns în copul profesoral au împiedicat această iniţiativă.


Anii 50 au fost ani de deportări, întemniţări, violări de domiciliu şi această politică şi-a lăsat amprenta şi asupra elevilor unităţii noastre. În perioada 1951-1952 au luat fiinţă unele organizaţii clandestine anticomuniste în rândul tineretului. Din şcoala noastră mulţi au făcut parte din aceste organizaţii. Însă Securitatea a descoperit repede aceste manifestări şi fete de 16-17 ani au fost condamnate la 2-3 ani de închisoare, de unde au fost eliberate abia după 1954.
După sumbrii ani 50 au urmat ani de muncă şi sârguinţă asiduă şi şcoala noastră şi-a adjudecat un loc de frunte printre liceele clujene; anual au învăţat între zidurile acestei şcoli 500-600 de eleve şi elevi.


În anul 1960 a început o politică de îngrădire şi desfiinţare treptată a învăţământului maghiar din Transilvania şi această acţiune condusă de Ceauşescu însuşi a avut efecte deosebit de grave asupra unităţii noastre. Numărul claselor de liceu scade an de an, până când în 1977 şi ultima clasă de liceu părăseşte şcoala. Şcoala noastră se transformă în şcoală generală, iar după 1984 este privată şi de specificul său naţional, deoarece au fost dislocate de la liceul din vecini în incinta clădirii noastre clasele I-IV cu limba de predare română.


După evenimentele din 1989 în primele două-trei luni de euforie corpul profesoral de atunci începe o iniţiativă de reorganizare şi relansare a liceului, idee care a fost sprijinită de forţele democratice locale şi centrale de atunci. Începând cu data de 1 septembrie 1990 şcoala noastră şi-a recăpătat rangul de liceu şi astfel unitatea noastră este al patrulea liceu cu limba de predare maghiară din oraşul Cluj.


Iniţial în liceul nostru a funcţionat o clasă umanistă unde s-a pus accent pe predarea limbii engleze, franceze şi germane, o clasă de real – care este şi intensiv engleză, iar a treia cu profil normal cu pregătire pedagogică de învăţători şi educatori. După ce în anul 2000 pregătirea pedagogică a fost preluată de Universitatea Babeş-Bolyai, a treia clasă a căpătat profilul servicii, specializarea economie.


La clasele gimnaziale V-VIII funcţionează a clasă cu profil integrat de artă – unica clasă de artă plastică din judeţul Cluj de limba maghiară. Într-o clădire proiectată iniţial pentru 300 de elevi în momentul de faţă învaţă 580 de elevi. În cele 16 săli de clasă cursurile se desfăşoară de la ora 7.30 până la ora 19.


În cei 25 ani de funcţionare Liceul nostru a obţinut rezultate tot mai frumoase şi a devenit cunoscută nu numai în ţară, dar şi peste hotare. Suntem prima şcoală din România, care în urma concursului Euroscola din 2008 a reprezentat România la Parlamentul European de la Strasbourg. Am obţinut titlul de certificat „Şcoală europeană”din anul 2009 pentru performanţele deosebite obţinute în activitatea de cooperare europeană şi contribuţiile aduse la promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene în educaţie.


Spiritul şi ideile lui Apaczai sunt conştientizate de noi, avem un colectiv de elevi şi profesori activi, gânditori, care este capabil să ducă mai departe tradiţiile progresiste, să acumuleze tot ce este nou în gândirea europeană, dar să cultive şi limba sa maternă, limba maghiară.